FİYAT LİSTESİ

Sızdırmazlık Sıvı Contaları


Sızdırmazlık Sıvı Conta - 1

RectorSeal® No. 5®

RectorSeal® No. 5® bizim en çok ragbet gören boru disi sızdırmazlık macunudur. Çesitli kullanım alanlarındaki zaman testlerine dayanıklılıgı görülmüs olup,yaygın olarak “sektör standardı” olarak bilinen bir üründür.

RectorSeal® No.5® disli borubaglantılarına uygulanmasını kolaylastırmak için yag reçinesi bazda dagılan özel inert dolgu maddelerinden mamul, soft uygulamalı yavas kuruyan bir sızdırmazlık malzemesidir.


Sızdırmazlık Sıvı Conta - 2

RectorSeal® T Plus 2®

RectorSeal® T Plus 2® ürünü Teflon* ve sentetik fiber içeren, sertlesmeyen bir boru disi sızdırmazlık macunudur. İnert mineral dolgu maddeleriyle birlikte reçineli bir bazda dagılan bu fiberler maksimum sızdırmazlık performansı saglar

Düsük sürtünme katsayı sı sayesinde düsük torklu olarak daha sı kı bir birles ime izin verir. Dis leri kaldı rmadan, çekmeden ve dislere zarar vermeden rahatlı kla sökülebilir. Dogrudan asınçlandırmanın gerekli oldugu uygulamalar için mükemmel bir üründür. RectorSeal® T Plus 2® NSF Standardı 61’e göre toksik özellikler tasımaz. Ayrıca Kanada Standartları Birlig i (CSA) tarafından onaylanmıs ve listelenmistir. RectorSeal® T Plus 2® Federal Spesifikasyon TT-A-1732’ye uygundur.


Sızdırmazlık Sıvı Conta - 3

RectorSeal® TruBlu™

RectorSeal® TruBlu™ çabuk kuruyan, yapıskan bir disli boru sızdırmaz macunudur. Sogutucu veya kompresör uygulamaları gibi yüksek vibrasyonlu ortamlar için bilhassa uygun bir üründür.

Dis sızdırmazlık is levinin daha iyi olması ve sökülmesini kolaylastırmak amacıyla yag lama için PTFE ihtiva eder. Ayrıca vida disi açılmıs baglantı elemanlarında pozitif kilit ve sızdırmazlık malzemesi olarak kullanıldıgında mükemmel sonuç verir.


Sızdırmazlık Sıvı Conta - 4

RectorSeal® No. 5® Special

Bu dıs sızdırmazlık macunları;RectorSeal® No. 5® formülasyonunun az koku, leke bırakmayan ve soft piriz yapan özellikte ürün gerektiren spesifik uygulamalar için modifiye edilmis bir çesididir. RectorSeal® No. 5® Special özellikle gaz algılama cihazının etrafında kullanılmak üzere gelistirilmistir.

RectorSeal® No. 5® Sub-Zero ise düsük sıcaklıktaki uygulamalar için gelistirilmis olup, -35°F’ye kadar fırçalanabilir. NSF Standardı 14 ve/veya dig er geçerli NSF Standartlarına göre toksik degildir. Dosya No. 1282 ile Genel Tesisat İsleri Kodu (IAPMO) listesindedir. Ayrıca Kanada Standartları Birligi (CSA) tarafından onaylanmıs ve listelenmistir.


Sızdırmazlık Sıvı Conta - 5

RectorSeal® No. 5® Sub-Zero

Bu dıs sızdırmazlık macunları;RectorSeal® No. 5® formülasyonunun az koku, leke bırakmayan ve soft piriz yapan özellikte ürün gerektiren spesifik uygulamalar için modifiye edilmis bir çesididir

RectorSeal® No. 5® Special özellikle gaz algılama cihazının etrafında kullanılmak üzere gelistirilmistir. RectorSeal® No. 5® Sub-Zero ise düsük sıcaklıktaki uygulamalar için gelistirilmis olup, -35°F’ye kadar fırçalanabilir. NSF Standardı 14 ve/veya diger geçerli NSF Standartlarına göre toksik degildir. Dosya No. 1282 ile Genel Tesisat İsleri Kodu (IAPMO) listesindedir. Ayrıca Kanada Standartları Birligi (CSA) Tarafından onaylanmıs ve listelenmistir.


Sızdırmazlık Sıvı Conta - 6

RectorSeal® No. 100 Virgin™

RectorSeal® No. 100 Virgin™ ürünü inertmineral dolgu maddeleriyle birlikte reçineli bir bazda dagılarak maksimum sızdırmazlık performansı saglayan PTFE içeren, sertlesmeyen bir boru disi sızdırmazlık macunudur.

Düsük sürtünme katsayısı sayesinde düsük torklu olarak daha sıkı bir birlesime izin verir. Disleri kaldırmadan, çekmeden ve dislere zarar vermeden rahatlıkla sökülebilir. Dogrudan basınçlandırmanın gerekli oldugu uygulamalar için mükemmel bir üründür. RectorSeal® No. 100 Virgin™ NSF 14 ve/veya diger geçerli NSF Standartlarına göre toksik özellikler tasımaz. Dosya No. 1282 ile Genel Tesisat İsleri Kodu (IAPMO) listesindedir.


Sızdırmazlık Sıvı Conta - 7

RectorSeal® No. 7

RectorSeal® No. 7 yavas kuruyan, bilhassa korosif kimyasallar için gelistirilmis soft piriz yapan bir boru disi sızdırmaz macunudur. Hasarı donduracak kadar dayanıklı ve geçirimsiz olup, zamanla sertlesmez.

RectorSeal® No. 7 Federal Spesifikasyon AMS-S- 7916’ya uygundur.


Sızdırmazlık Sıvı Conta - 8

RectorSeal® No. 21

RectorSeal® No. 21 bilimsel olarak özel inert dolgu maddeleri ve yag reçineli bir bazdan mamuldür. Ýhtiva ettigi maddeler bu ürünü, çesitli sektörlerde ve kullanım alanlarında çok çesitli sıvı ve gazların tasındıgı boru hatları için oldukça güvenilir bir sızdırmazlık macunu haline getirmektedir

RectorSeal® No. 21 Kanada Standartları Birligi (CSA) tarafından onaylanmıs ve listelenmistir.

KATALOGLAR – CATALOGUES


Catalogue For Fire Protection Systems / Yangın Sistemleri Katologu Download / Indir / (79 MB)


Catalogue For CPVC Fire Systems / CPVC Yangın Boru Sistemleri Katoloğu Download / Indir / (2,8 MB)


Catalogue For CPVC Systems / CPVC Boru Sistemleri Katoloğu Download / Indir / (3 MB)